Uzman Klinik Psikolog

Can Gürsoy

Hakkımda
Lisans eğitimimi Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlayarak Psikolog; yüksek lisans eğitimimi ise Ankara Üniversitesi Klinik Psikoloji programını “Süreğen Travmatik Durumlara Verilen Stres Tepkileri Psikopatoloji Mi, Uyum Sağlama Mücadelesi Mi?” tez çalışmam ile tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanını kazandım.
Akademik eğitim sürecim boyunca çeşitli hastanelerde gerçekleştirdiğim stajlar ve ek olarak aldığım süpervizyonlar eşliğinde terapi deneyimleri kazandım. TED Üniversitesi bünyesinde Tübitak Proje Asistanlığı görevini yürüttüm ve bu süre boyunca ulusal ve uluslararası sempozyumlarda akademik çalışmalarda bulundum.
Soma Maden Faciası, 2015 yılında başlayan terör saldırıları ve Elazığ depremi sonrasında Türk Psikologlar Derneği bünyesinde organize edilen psikososyal çalışmalarda gönüllü olarak yer aldım. Halen, Türk Psikologlar Derneği Ankara Travma, Afet ve Kriz Birimi üyeliğini yürütmekteyim.
Mesleki anlamda bireysel ve toplumsal travmatik deneyimler sonrası yaşanılan süreçler, ölüm ve yas süreçleri, kaygı ve korkular, depresif süreçler üzerine ağırlıklı olarak çalışarak özellikle bu konularda deneyim kazandım. Yetişkin bireyler ile 2013 yılından bu yana psikoterapi çalışmalarımı yüz yüze ve online olarak sürdürmekteyim.

 

Detaylı öz geçmiş için tıklayınız.
Uzman Klinik Psikolog

Can Gürsoy

Hakkımda
Lisans eğitimimi Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlayarak Psikolog; yüksek lisans eğitimimi ise Ankara Üniversitesi Klinik Psikoloji programını “Süreğen Travmatik Durumlara Verilen Stres Tepkileri Psikopatoloji Mi, Uyum Sağlama Mücadelesi Mi?” tez çalışmam ile tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanını kazandım.
Akademik eğitim sürecim boyunca çeşitli hastanelerde gerçekleştirdiğim stajlar ve ek olarak aldığım süpervizyonlar eşliğinde terapi deneyimleri kazandım. TED Üniversitesi bünyesinde Tübitak Proje Asistanlığı görevini yürüttüm ve bu süre boyunca ulusal ve uluslararası sempozyumlarda akademik çalışmalarda bulundum.
Soma Maden Faciası, 2015 yılında başlayan terör saldırıları ve Elazığ depremi sonrasında Türk Psikologlar Derneği bünyesinde organize edilen psikososyal çalışmalarda gönüllü olarak yer aldım. Halen, Türk Psikologlar Derneği Ankara Travma, Afet ve Kriz Birimi üyeliğini yürütmekteyim.
Mesleki anlamda bireysel ve toplumsal travmatik deneyimler sonrası yaşanılan süreçler, ölüm ve yas süreçleri, kaygı ve korkular, depresif süreçler üzerine ağırlıklı olarak çalışarak özellikle bu konularda deneyim kazandım. Yetişkin bireyler ile 2013 yılından bu yana psikoterapi çalışmalarımı yüz yüze ve online olarak sürdürmekteyim.

 

Detaylı öz geçmiş için tıklayınız.

Eğitim

2009-2013

Hacettepe Üniversitesi – Psikoloji

2015-2019

Ankara Üniversitesi – Klinik Psikoloji Yüksek Lisans

Staj: Hacettepe Üniversitesi Hastanesi – Yetişkin yatılı (01.09.2016-01.03.2017)

Staj: Ankara Üniversitesi Hastanesi – Otizmli Çocuklar Tanı Tedavi ve Araştırma Merkezi (01.09.2016-01.03.2017)

Staj: Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi– (07.2012-08.2012)

Staj: Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (08.2012-09.2012)

Staj: Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi (09.2012-05.2013)

Deneyimler

Puhu Psikolojik Danışmanlık – Psikoterapist (01.09.2018-…)

Psikoterapist Dr. İrem Akduman Akın ve Uzm. Psk. Ebrar Aydoğan ile beraber danışanlara psikoterapi hizmeti sunulmaktadır.

Türk Psikologlar Derneği Ankara Travma, Afet ve Kriz Birimi Üyesi (11.10.2015-…)

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen terör eylemi ve devamında yaşanan saldırılar sonrası, etkilenen kişilere yönelik gönüllü olarak psikososyal destek ve müdahale çalışmaları çerçevesinde kurulmuş ve halen daha yaşanılan toplumsal travmatik deneyimler sonrası çalışmalarını sürdürmektedir.

TED Üniversitesi / Psikoloji Bölümü – Tübitak Proje Asistanı (01.11.2015-01.08.2017)

TED Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuğba Uzer Yıldız’ın “Travmatik Olayların Yarattığı Değişimlerin, Travmatik Anının Entegrasyonuyla ve Travma Sonrası Bozukluklarla Olan İlişkileri” başlıklı projesinin yürütücü asistanlığı görevi üstlenilmiştir.

Özel Bölge Hastanesi - Psikolog (09.2013-09.2015)

Özel Bölge Hastanesi’nde psikolog olarak 2 sene boyunca danışan görülmüş, kişilere psikoterapi hizmeti sunulmuştur.

19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir – Panel, Konuşmacı, 2016

Ilgın Gökler Danışman, Sedat Işıklı, Banu Yılmaz, Mübeccel Yeniada, Can Gürsoy - İnsan Eliyle Ortaya Çıkan Travmalara Psikososyal Yaklaşım: Genel İlkeler ve Uygulama Örnekleri

19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir – Poster Bildiri, 2016

Can Gürsoy, Tuğba Uzer Yıldız –Geçiş Dönemleri ve Etkileri: Önemli Olayların Yarattığı Değişimlerin Objektif Olarak Ölçülerek, Depresyon ve Anksiyete ile Olan İlişkilerinin Belirlenmesi

41. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir – Poster Bildiri, 2016

Can Gürsoy, Tuğba Uzer Yıldız –Geçiş Dönemleri ve Etkileri: Önemli Olayların Yarattığı Değişimlerin Objektif Olarak Ölçülerek, Depresyon ve Anksiyete ile Olan İlişkilerinin Belirlenmesi

15. Avrupa Psikoloji Kongresi (15th EuropeanCongress of Psychology), Amsterdam, Hollanda – Poster Bildiri, 2017.

Can Gürsoy, Tuğba Uzer Yıldız – Psychological And Material Changes Brought By Life Transitions Are Associated Differently To Depression And Anxiety

TED Üniversitesi, Tübitak Proje Asistanı, 2015 - 2017

Tuğba Uzer Yıldız, Can Gürsoy - Travmatik Olayların Yarattığı Değişimlerin, Travmatik Anının Entegrasyonuyla ve Travma Sonrası Bozukluklarla Olan İlişkileri (11K315)

Eğitim

2009-2013

Hacettepe Üniversitesi – Psikoloji

2015-2019

Ankara Üniversitesi – Klinik Psikoloji Yüksek Lisans

Staj: Hacettepe Üniversitesi Hastanesi – Yetişkin yatılı (01.09.2016-01.03.2017)

Staj: Ankara Üniversitesi Hastanesi – Otizmli Çocuklar Tanı Tedavi ve Araştırma Merkezi (01.09.2016-01.03.2017)

Staj: Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi– (07.2012-08.2012)

Staj: Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (08.2012-09.2012)

Staj: Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi (09.2012-05.2013)

Deneyimler

Puhu Psikolojik Danışmanlık – Psikoterapist (01.09.2018-…)

Psikoterapist Dr. İrem Akduman Akın ve Uzm. Psk. Ebrar Aydoğan ile beraber danışanlara psikoterapi hizmeti sunulmaktadır.

Türk Psikologlar Derneği Ankara Travma, Afet ve Kriz Birimi Üyesi (11.10.2015-…)

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen terör eylemi ve devamında yaşanan saldırılar sonrası, etkilenen kişilere yönelik gönüllü olarak psikososyal destek ve müdahale çalışmaları çerçevesinde kurulmuş ve halen daha yaşanılan toplumsal travmatik deneyimler sonrası çalışmalarını sürdürmektedir.

TED Üniversitesi / Psikoloji Bölümü – Tübitak Proje Asistanı (01.11.2015-01.08.2017)

TED Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuğba Uzer Yıldız’ın “Travmatik Olayların Yarattığı Değişimlerin, Travmatik Anının Entegrasyonuyla ve Travma Sonrası Bozukluklarla Olan İlişkileri” başlıklı projesinin yürütücü asistanlığı görevi üstlenilmiştir.

Özel Bölge Hastanesi - Psikolog (09.2013-09.2015)

Özel Bölge Hastanesi’nde psikolog olarak 2 sene boyunca danışan görülmüş, kişilere psikoterapi hizmeti sunulmuştur.

19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir – Panel, Konuşmacı, 2016

Ilgın Gökler Danışman, Sedat Işıklı, Banu Yılmaz, Mübeccel Yeniada, Can Gürsoy - İnsan Eliyle Ortaya Çıkan Travmalara Psikososyal Yaklaşım: Genel İlkeler ve Uygulama Örnekleri

19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir – Poster Bildiri, 2016

Can Gürsoy, Tuğba Uzer Yıldız –Geçiş Dönemleri ve Etkileri: Önemli Olayların Yarattığı Değişimlerin Objektif Olarak Ölçülerek, Depresyon ve Anksiyete ile Olan İlişkilerinin Belirlenmesi

41. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir – Poster Bildiri, 2016

Can Gürsoy, Tuğba Uzer Yıldız –Geçiş Dönemleri ve Etkileri: Önemli Olayların Yarattığı Değişimlerin Objektif Olarak Ölçülerek, Depresyon ve Anksiyete ile Olan İlişkilerinin Belirlenmesi

15. Avrupa Psikoloji Kongresi (15th EuropeanCongress of Psychology), Amsterdam, Hollanda – Poster Bildiri, 2017.

Can Gürsoy, Tuğba Uzer Yıldız – Psychological And Material Changes Brought By Life Transitions Are Associated Differently To Depression And Anxiety

TED Üniversitesi, Tübitak Proje Asistanı, 2015 - 2017

Tuğba Uzer Yıldız, Can Gürsoy - Travmatik Olayların Yarattığı Değişimlerin, Travmatik Anının Entegrasyonuyla ve Travma Sonrası Bozukluklarla Olan İlişkileri (11K315)